Massetransport-Isdalstø

Massetransport i Nordhordland – Velg Jan M Dale Transport

Jan M Dale Transport har spesialisert seg innenfor to hovedområder; transport av henholdsvis løsmasser og anleggsmaskiner.

Vi leverer direkte på vegne av steinknuseverk. Har du behov for stein, sand, pukk eller grus til ditt byggeprosjekt, leverer vi imidlertid også direkte til deg. Da foretar vi bestilling, henting og leveranse av massene du har behov for.

Våre kunder spenner fra stat og kommune, bedrifter til privatpersoner.

Vår maskinpark består av 6 moderne kjøretøy, herunder 5 dumpere og èn maskin for transport av anleggsmaskiner. Sistnevnte muliggjør transport av maskiner med en vekt inntil 40 tonn.
Det gir oss muligheten til å transportere det meste av maskiner til bruk på anleggsplasser.